Municipii

http://www.primariavl.ro

http://www.primariadragasani.ro/

Orase

 

http://www.calimanesti-caciulata.ro/

http://ro.wikipedia.org/wiki/Brezoi

http://www.horezuonline.ro/

http://primariaonline.ro/primarii/Valcea/index.php?sub=28

http://ro.wikipedia.org/wiki/Ocnele_Mari

http://www.primaria-baile-govora.ro/

http://primariaonline.ro/primarii/Valcea/index.php?primarie=546

http://ro.wikipedia.org/wiki/B%C4%83lce%C5%9Fti

http://primariaonline.ro/primarii/Valcea/index.php?primarie=517

Comune

 

 1. Alunu

http://primariaonline.ro/primarii/Valcea/index.php?primarie=1610

 1. Amărăşti

http://primariaonline.ro/primarii/Valcea/index.php?primarie=474

 1. Bărbăteşti

http://primariaonline.ro/primarii/Valcea/index.php?primarie=1569

 1. Berislăveşti

http://primariaonline.ro/primarii/Valcea/index.php?primarie=535

 1. Boişoara

http://primariaonline.ro/primarii/Valcea/index.php?primarie=1584

 1. Budeşti

http://primariaonline.ro/primarii/Valcea/index.php?primarie=488

 1. Bujoreni

http://www.primariabujoreni.ro/

 1. Buneşti

http://www.ghidulprimariilor.ro/business.php/PRIMARIA-BUNESTI/833813/

 1. Caineni

http://www.primariacaineni.ro/

 1. Cernişoara

http://primariaonline.ro/primarii/Valcea/index.php?primarie=451

 1. Copăceni

http://www.copaceni.vl.ro/

 1. Costeşti

http://primariaonline.ro/primarii/Valcea/index.php?primarie=494

 1. Creţeni

http://primariaonline.ro/primarii/Valcea/index.php?primarie=509

 1. Dăeşti

http://www.daesti.ro/

 1. Dănicei

http://primariaonline.ro/primarii/Valcea/index.php?primarie=1617

 1. Diculeşti

http://primariaonline.ro/primarii/Valcea/index.php?primarie=507

 1. Drăgoeşti

http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Dr%C4%83goe%C5%9Fti%2C_V%C3%A2lcea

 1. Fartăţeşti

http://www.comune.ro/?/comuna/icom2939/

 1. Făureşti

http://primariaonline.ro/primarii/Valcea/index.php?primarie=510

 1. Franceşti

http://primariaonline.ro/primarii/Valcea/index.php?primarie=1585

 1. Galicea

http://primariaonline.ro/primarii/Valcea/index.php?primarie=456

 1. Ghioroiu

http://primariaonline.ro/primarii/Valcea/index.php?primarie=481

 1. Glăvile

http://primariaonline.ro/primarii/Valcea/index.php?primarie=472

 1. Goleşti

http://primariaonline.ro/primarii/Valcea/index.php?primarie=487

 1. Grădiştea

http://primariaonline.ro/primarii/Valcea/index.php?primarie=515

 1. Guşoeni

http://primariaonline.ro/primarii/Valcea/index.php?primarie=460

 1. Ioneşti

http://www.primariaonline.ro/primarii/Valcea/index.php?primarie=457

 1. Lăcusteni

http://primariaonline.ro/primarii/Valcea/index.php?primarie=543

 1. Lădeşti

http://www.ghidulprimariilor.ro/business.php/PRIMARIA-LADESTI/833817/

 1. Laloşu

http://primariaonline.ro/primarii/Valcea/index.php?primarie=479

 1. Lăpuşata

http://www.lapusata.primaria-online.ro/

 1. Livezi

http://primariaonline.ro/primarii/Valcea/index.php?primarie=483

 1. Lungeşti

http://primariaonline.ro/primarii/Valcea/index.php?primarie=505

 1. Măciuca

http://www.comunamaciuca.primaria-online.ro/

 1. Mădulari

http://www.madulari.primaria-online.ro/

 1. Malaia

http://primariaonline.ro/primarii/Valcea/index.php?primarie=1570

 1. Măldăreşti

http://primariaonline.ro/primarii/Valcea/index.php?primarie=450

 1. Mateeşti

http://primariaonline.ro/primarii/Valcea/index.php?primarie=491

 1. Mihăeşti

http://primariaonline.ro/primarii/Valcea/index.php?primarie=532

 1. Milcoiu

http://primariaonline.ro/primarii/Valcea/index.php?primarie=489

 1. Mitrofani

http://primariaonline.ro/primarii/Valcea/index.php?primarie=542

 1. Muereasca

http://primariaonline.ro/primarii/Valcea/index.php?primarie=513

 1. Nicolae Bălcescu

http://primariaonline.ro/primarii/Valcea/index.php?primarie=490

 1. Olanu

http://primariaonline.ro/primarii/Valcea/index.php?primarie=454

 1. Orleşti

http://primariaonline.ro/primarii/Valcea/index.php?primarie=1642

 1. Oteşani

http://primariaonline.ro/primarii/Valcea/index.php?primarie=516

 1. Păuşeşti

http://primariaonline.ro/primarii/Valcea/index.php?primarie=511

 1. Păuşeşti-Măglaşi

http://www.primaria-pausestimaglasi-vl.ro/ro/index.php

 1. Perişani

http://primariaonline.ro/primarii/Valcea/index.php?primarie=534

 1. Pesceana

http://primariaonline.ro/primarii/Valcea/index.php?primarie=458

 1. Pietrari

http://primariaonline.ro/primarii/Valcea/index.php?primarie=493

 1. Popeşti

http://www.popesti.primaria-online.ro/

 1. Prundeni

http://www.ghidulprimariilor.ro/business.php/PRIMARIA-PRUNDENI/80880/

 1. Racoviţa

http://primariaonline.ro/primarii/Valcea/index.php?primarie=536

 1. Roeşti

http://primariaonline.ro/primarii/Valcea/index.php?primarie=461

 1. Roşiile

http://primariaonline.ro/primarii/Valcea/index.php?primarie=480

 1. Runcu

http://primariaonline.ro/primarii/Valcea/index.php?primarie=512

 1. Sălătrucel

http://www.salatrucel.ro/

 1. Scundu

http://primariaonline.ro/primarii/Valcea/index.php?primarie=452

 1. Sineşti

http://primariaonline.ro/primarii/Valcea/index.php?primarie=482

 1. Şirineasa

http://www.sirineasa.ro/

 1. Slătioara

http://primariaonline.ro/primarii/Valcea/index.php?primarie=492

 1. Stăneşti

http://primariastanestivl.ro/

 1. Ştefăneşti

http://primariaonline.ro/primarii/Valcea/index.php?primarie=473

 1. Stoeneşti

http://primariaonline.ro/primarii/Valcea/index.php?primarie=485

 1. Stoileşti

http://primariaonline.ro/primarii/Valcea/index.php?primarie=453

 1. Stroeşti

http://primariaonline.ro/primarii/Valcea/index.php?primarie=518

 1. Şuşani

http://primariaonline.ro/primarii/Valcea/index.php?primarie=506

 1. Suteşti

http://www.comune.ro/?/comuna/icom2993/

 1. Tetoiu

http://primariaonline.ro/primarii/Valcea/index.php?primarie=484

 1. Titeşti

http://primariaonline.ro/primarii/Valcea/index.php?primarie=538

 1. Tomşani

http://primariaonline.ro/primarii/Valcea/index.php?primarie=486

 1. Vaideeni

http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Vaideeni%2C_V%C3%A2lcea

 1. Valea Mare

http://primariaonline.ro/primarii/Valcea/index.php?primarie=476

 1. Vlădeşti

http://www.vladesti.ro/

 1. Voiceşti

http://primariaonline.ro/primarii/Valcea/index.php?primarie=508

 1. Voineasa

http://primariaonline.ro/primarii/Valcea/index.php?primarie=1581

 1. Zătreni

http://primariaonline.ro/primarii/Valcea/index.php?primarie=477